Ubezpieczenia finansowe Ubezpieczenia finansowe Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia na życie

 
 
 

Prześlij mi kopię

Ubezpieczenia firmowe

Ubezpieczenia finansowe sprowadzają się do przeniesienia części ryzyka finansowego w prowadzonej działalności gospodarczej na firmę ubezpieczającą. Najpopularniejszymi w tej grupie są ubezpieczenia kredytu i leasingu, które wymagane są przez banki jako zabezpieczenie, inne zabezpieczają płynność finansową firmy.
Powstają i ewoluują zgodnie z zapotrzebowaniem rynku, więc każda z firm znajdzie ofertę, która da jej poczucie stabilności i zabezpieczy przed ryzykiem strat finansowych.

Dlaczego warto się ubezpieczyć?
Jeśli samodzielnie prowadzimy firmę i obawiamy się jakichkolwiek zdarzeń losowych, choroby, braku ciągłąści finansowej uniemożliwiającej spłatę zobowiązań kredytu czy leasingu, warto zainteresować się ubezpieczeniem finansowym.
Firmy nie zdają sobie sprawy z konsekwencji niespłacania rat leasingowych. Jeśli zdarzy nam się zalegać przez dwa, trzy miesiące ze spłatą rat, firma leasingowa wysyła wezwanie do natychmiastowej zapłaty zobowiązań w ciągu 7 dniu, a w przypadku niedotrzymania tego terminu może wypowiedzieć nam umowę ze skutkiem natychmiastowym i zarządać zwrotu przedmiotu leasingu. Leasingobiorca na mocy umowy zobowiązany jest także do spłaty wszystkich rat leasingowych, bez względu na to czy korzysta ze sprzętu czy nie. W przypadku niedostosowania się również do tego, sprawa trafia do komornika.
Można uniknąć niepotrzebnych problemów i dalej korzystać ze sprzętu wziętego w leasing, jeśli posiadamy ubezpieczenie finansowe. Raty spłaca za nas firma leasingowa, do momentu przywrócenia przez nas zdolności finansowej.