Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia na życie Ubezpieczenia finansowe Ubezpieczenia komunikacyjne

 
 
 

Prześlij mi kopię

Ubezpieczenia majątkowe

Na rolnikach spoczywa obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia budynków gospodarskich od ognia i innych zdarzeń losowych a także zawarcie umowy ubezpieczenia OC. Zawrzeć takie ubezpieczenia musi obowiązkowo każda osoba, którajest  posiadaczem lub współposiadaczem gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenia dotowane przez państwo wprowadzono z myślą o szkodach, na jakie narażone są wszystkie uprawy w gospodarstwie. Ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone przez żywioły, np. powódź, grad i susza.  Składka jest dotowana z budżetu państwa. Ochroną mogą być objęte właściwie uprawy. i owocach skończywszy. Dzięki takiemu ubezpieczeniu rolnik, którego uprawy zostały dotknięte kataklizmem ma gwarancję, że za pieniądze z uzyskane z ubezpieczenia będzie mógł pokryć  straty wynikłe z utraconych plonów.

W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych jest dostępny  szeroki wybór ubezpieczeń dobrowolnych.Ubezpieczenia te przeznaczone są dla tych rolników, którzy prowadzą niestandardowe, wyspecjalizowane uprawy bądź hodowle, którychubezpieczenia obowiązkowe nie obejmują,lub też obejmują tylko częściowo.