Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia na życie Ubezpieczenia finansowe Ubezpieczenia komunikacyjne

 
 
 

Prześlij mi kopię

Ubezpieczenia majątkowe

Decydując się na ubezpieczenie majątkowe, musimy uzmysłowić sobie, na co jest narażone nasze mienie i od czego możemy je ubezpieczyć. Są różne zdarzenia losowe, które mogą przynieść nam ogromne straty, a ich naprawa będzie wiele kosztować. Dlatego warto wykupić polisę, która zabezpieczy nas między innymi przed:

- pożarem, powodzią, huraganem i innymi zdarzeniami losowymi

- kradzieżą, włamaniem, dewastacją, wandalizmem
 
- odpowiedzialnością cywilną.

Wybierając ubezpieczenie dbamy, by zawierało każdy z tych wariantów, i by problem nie zaczynał się w momencie wypłaty odszkodowania. My już w momencie zawierania ubezpieczenia dbamy o to, by proces likwidacji szkody odbywał się bezproblemowo!

Nie pozwól by spełnione marzenia pękły jak bańka mydlana lecz zachowaj ich wartość na zawsze. Zapoznaj się z pełną ofertą ubezpieczeń majątkowych i zabezpiecz nieruchomości, elementy małej architektury, wierzytelności, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt elektroniczny, oszczędności i drogocenne rzeczy tym samym chroniąc swoją przyszłość.